● poštové holuby ● poštové holuby ● poštové holuby ● poštové holuby ● poštové holuby ● poštové holuby ● poštové holuby ● poštové holuby ● poštové holuby ● poštové holuby ●

1. Európsky šampión KT - EV Nitra 2008

Majster Slovenska KT 2007

5. miesto MS KT 2006

Copyright © 2008 JohnyF

Úvod

O mne Chovné holuby Závodné holuby Výsledky Fotogaléria Kniha návštev Linky

 

O MNE - METODY CHOVU

 

Pre chov holubov mám vybudované tri holubníky. V drevenom holubníku nad garážou sú dve oddelenia pre 31 kusov vdovcov a jedno malé oddelenie slúži pre časť vdov. Nad hospodárskou stavbou je vybudovaný holubník s tromi oddeleniami. V jednom je 20 vdovcov, stredné oddelenie je pre 15 ročných holubov a tretie oddelenie je určené pre vdovy. Holubník na prízemí je určený pre 12 párov chovných holubov a pre vdovy. Tretí holubník určený pre mladé holuby bol dobudovaný v roku 2009. Zariadenie holubníkov je skromné, účelné potrebám holubom a vyhovujúce aj mojím požiadavkám. Je však pravdou, že podľa súčasných možnosti, skúsenosti a potrieb, by som dnes určite holubníky staval celkom ináč.

Obdobie kľudu

Toto obdobie začína po ukončení závodnej sezóny starých holubov a končí párením holubov na začiatku novej sezóny. Po ukončení závodov spravidla všetky staré holuby rozdelím podľa pohlavia, preliečim širokospektrálnym antibiotikum a uzatvorím ich až do jari nasledujúceho roka. Holuby, ktoré na mojom holubníku nemajú v ďalšom roku perspektívu – vyradím. Holubníky riadne vyčistím a vydezinfikujem. Holuby kŕmim kvalitným krmivom, nezabúdam raz týždenne na vitamíny. Do vody dávam raz týždenne rastlinný koncentrát Naturaline a na krmivo cesnakový olej a pivné kvasnice. K dispozícií je kvalitný grit a samozrejmosťou je aj pravidelný kúpeľ. Obdobie kľudu nikdy nepodceňujem, pretože z hľadiska budúcej výkonnosti holubov je rozhodujúce. Ak závodný holub dobre preperí, je to jeden z predpokladov jeho dobrých letových výsledkov v nasledujúcej sezóne. Aj u chovných holubov je dobré, keď v auguste dochovajú posledné mladé. Po rozdelení partnerov necháme ich organizmus regenerovať. Po preperení holubov, asi v polovici decembra holuby preliečim proti trichomoniáde. Začiatkom roka podám liek na odčervenie. V mesiaci január podávam prípravky proti kokcidióze. Potom nasleduje preliečenie proti salmonelóze. Okolo 20.februára vykonám vakcináciu Colinakom proti paramyxoviróze. Po každom preliečení podávam probiotiká a vitamíny. Pred párením holuby posilním 10- dňovou vitamínovou kúrou.

Párenie a odchov mláďat

1. Zostavovanie chovných párov

Otázku, aké páry vytvorím v novej sezóne si začínam klásť už po závodoch starých holubov. Keď dokončia preteky mláďatá, zostava chovných párov sa znova viac spresní. V zimných mesiacoch, keď je dostatok času na premýšľanie zloženie chovných párov je dotvorené. V tom sa držím svojho hesla: „Čo si vychovám, s tým budem pretekať.“ Z toho dôvodu zloženie chovných párov mi nie je ľahostajné.

Pri zostavovaní párov dbám na to, aby obidvaja partneri pochádzali z výbornej rodiny holubov, jednak po stránke športovej, ale aj chovnej. V praxi používam metódu kríženia a tiež plemenitbu príbuzenskú - vkrevňovania. Mláďatá si odchovávam prevažne z chovných párov a tiež z najlepších pretekárov. Častokrát si odchovám mladé aj z ročných holubov, ktoré spárim podľa pôvodu v rodokmeni, aby som si potvrdil, alebo vyvrátil papierové predpoklady. U mláďat z najlepších pretekárov ostro sledujem ich výkonnosť, čím sledujem chovnú hodnotu pretekára. Je to veľmi náročne. Všeobecné je známe, že väčšina vynikajúcich pretekárov neplodí potomkov rovnakej úrovne, ale až druhá generácia znamenitých pretekárov dosahuje spravidla hodnoty svojich dedkov a babičiek. Zostavovanie chovných párov pokladám za majstrovské umenie chovateľa, ktoré podstatne ovplyvňuje jeho športovú kariéru.

2. Technologický postup párenia

Samotné párenie vykonám každoročne okolo 10.marca. Všetky holuby chovné aj závodné párim v jeden deň. Vtedy si pre holuby vyhradím 2-3 dni, aby párenie prebehlo čo najrýchlejšie a bez zbytočných šarvátok. Samice pripravím 7-10 dní pred párením tak, že do krmiva im pridávam olejnaté obilniny a to repku, proso, lesknicu a konope. Jeden holub, ktorého chcem páriť vo väčšine prípadov zostáva na svojom obvyklom mieste a len druhý príde k nemu ako nováčik. Do každého oddelenia na začiatku roka dám toľko samcov koľko je tam kabiniek, aby si každý našiel svoje miesto. Okolo 17.hod. do uzatvoreného dielu kabínky umiestnim holuba , ktorého chcem zvykať a holuba navyknutého nechám voľne. Do rána si holuby na seba zvyknú. Na druhý deň sledujem jednotlivé páry či si vytvorili vzťah a skúšam ich dávať spolu. Ak vidím ,že sa majú k sebe, nechám ich už v kabínke spolu. Poobede postupne vypúšťam striedavo 2-3 páry do oddelenia, aby sa nakŕmili a zvykli si na kabínku. Na druhý deň ich striedavo púšťam do oddelenia, tie čo sú zvyknuté na kabínky už nechám voľne. Večer ich nakŕmim a sledujem ,či sú páry na svojich miestach. Ojedinelé sa stane ,že niektorí to nepochopia, tak ich priúčam na svoje miesta aj v ďalší deň. Robím to tak, že páry, ktoré si ťažko zvykajú na hniezdo nechám voľne pustené v oddelení, až kým si sami nenájdu svoje hniezdo, ale všetky ostatné holuby na túto dobu zatvorím do kabiniek. Pri tomto systéme za 2 – 3 dni mám holuby bez väčších problémov spárené.

Preteky ročných a starších holubov

Jedno múdre porekadlo hovorí: „ Ako si zaseješ, tak budeš žať.“ Obdobne to platí aj pri pretekaní s holubmi. Rozprávky a zázraky tu neplatia. Výborné výsledky nemožno dosiahnuť inak, len zodpovednou prácou počas celého roka ,dodržiavaním všetkých pravidiel a zásad. Za výbornými výsledkami holubov okrem chovateľa, je treba vidieť aj holubníky, chovný materiál, krmivo, tréningy, zdravotný stav, odolnosť voči chorobám a celý rad ďalších menej podstatných faktorov, od ktorých závisí úspech, alebo neúspech v pretekaní s poštovými holubmi. Existuje viacero ciest a spôsobov, ako dosiahnuť úspech, ale vždy je podstatné vybudovať si vlastný systém a ten dodržiavať.

1. Základné spôsoby pretekania

Samotné pretekanie je postavené na dvoch základných spôsoboch pretekania, ktoré som si v praxi vyskúšal.. Najprv som závodil prirodzenou metódou, neskôr som skúsil aj vdovskú a posledné roky v pretekaní používam iba vdovskú metódu.

2. Vdovská metóda

Vdovská metóda má tiež rôzne spôsoby a obmeny. Netvrdím, že iba táto metóda je najlepšia. Ja som si ju zvolil preto, že mne najviac vyhovuje. Výhody vdovskej metódy sú hlavne v tom , že výkyvy vo výkonoch sú menšie, vdovec môže všetku svoju energiu využívať na let, vdovca mám vždy k dispozícii na pretek Vdovci sú odolnejšie proti chorobám a prípadný problém hneď zbadám podľa trusu. Hlavná nevýhoda vdovstva je , že s holubicami sa nedá lietať naplno . Totálnym vdovstvom sa to dá vyriešiť, ale už musia vyhovovať danému systému aj holubníky, aby sa mohol robiť kolotoč. Zaberá to viac času, ktorý človek musí venovať holubiciam pri trénovaní. Každá metóda má svoje výhody, aj nevýhody.

3. Popis praktizovanej vdovskej metódy

Pri mojom vdovskom systéme nechávam odchovať spravidla iba jedno mláďa. Dva týždne pred spoločnými nácvikmi všetky holuby absolvujú 3-5 súkromných nácvikov. Keď mláďatá majú 15 dní oddelím holubice do holubníka pre vdovy. Každý vdovec má svoje mláďatko, o ktoré sa stará sám. Ak som v niektorom hniezde nechal dve mladé, tak jedno ide k holubiciam, ktoré sa o neho ďalej starajú. Vdovcov začnem postupne trénovať ráno a večer. Spravidla o dva týždne, v sobotu ich nasadím na pretek Mláďatka prenesiem do holubníka mladých. Holubník vdovcov riadne vyčistím. V nedeľu z preteku už vdovca čaká v zavretej časti kabínky jeho holubica. Holuby nechám asi 2 hodiny spolu, vypustím ich aj k spoločnému preletu a po nakŕmení ich rozdelím. Nasledujúci týždeň vo štvrtok okolo 14 hod. nakošujem vdovcov, holubice im dám do kabínky a vypustím ich asi 5 km od domu. Po návrate domov ich znovu pochytám a znovu ich vypustím asi z 5-ich km. V piatok opätovne vykonám podobný výchovný tréning v predvečer zo vzdialenosti asi 10-tich km. Takýmto ľahkým spôsobom prejdem na vdovský systém, ktorý praktikujem až do posledného preteku. Prvé tri preteky holubicu pred nasadením nikdy neukazujem. Potom záleží podľa preteku , počasia a môjho času. Po prílete partnerov nechávam spolu asi hodinu a hlavne podľa zásady, čím náročnejší pretek tým sú holuby spolu dlhšie.

4. Tréningy vdovcov

Tréningy okolo domu robím ráno o 06.00 hod. a večer o 18.00 hod. Ak holuby prichádzajú, alebo sú vo forme sami radi dobre lietajú. Ak majú problém, nechcú lietať, je na mne, aby som zistil príčinu a čo najskôr prijal účinné opatrenia. Najčastejšou príčinou je zlé kŕmenie, zdravotný stav, alebo únava holubov. Mám jedného vdovca, ktorý absolútne nechce doma vôbec nikdy trénovať. Nútil som ho, ani to nepomáhalo. Bol som rozhodnutý, že ho vyradím. On však z preteku prišiel prvý asi zo 4000 holubov. Tak ma „schladil“ a zostal v týme. Urobil som dobre, lebo na konci sezóny bol v OZ z 5-tich pretekov na krátke trate najlepší. Minulý rok sa mi tiež odvďačil dobrými doletmi z pretekov. Podľa mňa, nútené lety ak sú potrebné, sú namieste, ešte pred závodnou sezónou. Po zime je holuby potrebné dostať do kondície. Nasledujúci deň po preteku holuby ráno nepúšťam , odpočívajú v zatemnenom holubníku, večer ich vypustím na ľahký tréning. V utorok, ak ešte nelietajú intenzívne, záleží na obtiažnosti absolvovaného preteku , prižmúrim oči, ale v stredu ráno musia holuby trénovať s ľahkosťou a vo vzduchu musia byť dlhšie. Ostatné dni do závodu sa doba tréningu musí predlžovať, aby boli vyhliadky absolvovať úspešný pretek.

5. Kŕmenie vdovcov

U závodných vdovcov je alfou a omegou kŕmenie. Priznám sa, aj ja mám v tom niekedy určité problémy, lebo nepoznám zaručený nalinkovaný systém, podľa ktorého sa človek môže presne riadiť. Kŕmenie je ovplyvňované mnohými faktormi, ktoré chovateľ musí zvážiť, kým niečo vysype do kŕmidla. Po prílete hneď holuby dostavajú troška závodnej zmesi asi 1/2 z celodennej dávky. Večer dostanú diétnu zmes. S ňou kŕmim aj v utorok a v stredu ráno, večer už dostanú ½ diétnej a ½ závodnej zmesi. Vo štvrtok a v piatok kŕmim závodnou zmesou, v piatok pridám večer drobné semená . V sobotu ráno dostanú už iba diétnu zmes. Množstvo kŕmnej zmesi ja na holuba približne jedna polievková lyžica. Diétnu zmes si pripravujem sám z dostupných obilnín, závodnú zmes si vytvorím zmiešaním troch závodných zmesí od rôznych výrobcov.

6. Udržiavanie zdravotného stavu

Zdravotný stav v priebehu sezóny udržujem pomocou prírodných a syntetických liečiv. Podstatou je ochrániť holuby pred črevnými problémami, zápalom dýchacích ciest a samozrejme pred trichomoniádou. V pondelok večer začínam s preliečením a končím v utorok ráno. V utorok večer kvasnice s cesnakovým olejom, vo štvrtok tiež kvasnice, alebo pridám holubom do vody multivitamín. V piatok podľa predpovede počasia a náročnosti preteku niekedy holubom ráno pridám do vody elektrolyt. V tejto časti je potrebné uviesť, že holubom denne čistím , v utorok majú pravidelnú kúpeľ a samozrejmosťou je podávanie gritu od nedele do stredy.

V kocke je to stručný opis systému, ktorý je praktizovaný na mojom holubníku. Slovíčko systém, by som chcel zvlášť vyzdvihnúť. Nepoznám žiadne zázračné prostriedky. Keď sa o holuby nebudem pravidelne a s láskou starať v priebehu celého roka, je mylné si myslieť, že podaním nejakého zaručeného prostriedku prídem razom k veľkému úspechu. Naopak, tajomstvo úspechu spočíva vo veľkej obetavosti chovateľa , o jeho vzťahu k týmto ušľachtilým vtákom. Je to iba o tom ,čo všetko im dokážeš dať , také výsledky môžeš od nich očakávať. A netreba zabudnúť na kus potrebného šťastia.

Starostlivosť o mláďatá

1. Odchov mláďat

Pre svoje potreby na závody výletiek si nechávam asi 70 kusov mláďat. Jedná sa prevažne o odchovy po chovných holuboch z prvej a druhej liahne. Z prvej liahne si nechávam aj od najúspešnejších vdovcoch. Každoročne vytipujem aj potenciálne špičky do chovu z ročných holubov, z ktorých veľmi rád odchovám mláďatá. Potomstvo je niekedy viac ako úžasné. Pravdepodobne ako každý, aj ja sa veľmi teším na každé kvalitné mláďatko. Priebežne sledujem ako postupne rastú a následne ďalej vyvíjajú. Jedinci, ktorí v priebehu rastu ochorejú sú vyradení. Jedine plnohodnotne zdraví , životaschopný odchov je základom budúcich úspechov.

2. Opatera o odstavené mláďatá

Po odstavení dávam veľký pozor , aby sa naučili čo najskôr samostatne nakŕmiť a hlavne, aby sa vedeli napiť vody. Prvé dni po odstavení dávam im iba čistú pšenicu, pretože kukuricu a väčšie strukoviny nevedia žrať. Asi po piatich dňoch, keď sa dokážu všetci o seba postarať, pridám do krmiva aj ďalšie drobné obilniny. Mladé začnem postupne púšťať okolo holubníka a v priebehu dňa im nechávam úplnú voľnosť na poznávanie okolia. Po troch týždňoch ráno po prelete majú v kŕmidle zmes zloženú prevažne z jačmeňa ,pšenice a drobných semien. Večer po prelete dostanú bohatšiu zmes, ktorá je zložená zo pšenice, kukurice, strukovín a drobných semien.

3. Tréningy a preteky mláďat

Na rad prichádza dvojfázové trénovanie ráno a večer. Po prelete ráno sami vchádzajú voľne do holubníka cez skoky, v kŕmidle nájdu pripravené krmivo. Večer ich po prelete zvolávam. Mláďatá nechávam voľne lietať, koľko chcú, povinné prelety v prípade potreby zavediem pred spoločnými nácvikmi v OZ. Za veľmi dôležité považujem rozlietanie mláďat postupným predlžovaním vzdialenosti vypustenia ešte pred spoločnými nácvikmi. Mláďatá začínam cvičiť na 3-tej novej letke. Po absolvovaní týchto nácvikov absolvujú všetky holuby trate podľa plánu OZ. Najviac strát mladých holubov mám doma. Každoročne asi okolo 20 kusov v čase keď sú na druhej letke. V tej dobe sa im začínajú „ zapaľovať „ krídla a asi si osvoja nových priateľov a nové holubníky. Na posledný pretek po skúsenostiach dávam iba vybraní, značne znížení počet holubov , kvôli veľkým stratám.

4. Udržiavanie zdravotného stavu mláďat

Bez výborného zdravotného stavu, ani najkvalitnejšie holuby nedokážu dosahovať výborné úspechy a tiež z chorľavých jedincov nevychováme zdravé potomstvo. U mnohých chovateľov prevláda mylný názor, koľko liekov, vitamínov a neviem čoho mláďatá dostávajú. Opak je však pravdou. Po odstavení sú mláďatá vakcínované proti paramyxovírusovej a herpesvírusovej infekcií holubov. Jeden krát za mesiac vykonám preventívnu kúru proti trichoniáze a proti kokcidióze. Mesiac pred pretekami preliečim mláďatá proti salmonelóze. Podľa nákazovej situácie niekedy vykonávam aj vakcináciu proti diftérii. Po závodoch mláďatá znovu vakcínujem proti paramyxovírusovej a herpesvírusovej infekcií. Jeden deň v týždni dostávajú vitamínový prípravok a pivné kvasnice. Názvy veterinárnych prípravkov zámerne neuvádzam pretože ich obmieňam.

Takmer všetky mláďatá, ktoré prejdú týmto cyklom ostávajú na holubníku do novej sezóny.

Paradoxy sezóny mláďat v roku 2007 :

- oproti predchádzajúcim rokom som odchoval pre svoje potreby o 20 mláďat viac,

- z domu sa mi stratili iba 4,

- z nácvikov a pretekov som stratil iba jedného, ktorého mi nahlásil priateľ, že u neho lieta. Povedal som mu nech ho cvičí, zo štvrtého absolvovaného preteku už priletel naspäť domov,

- menej niekedy znamená viac- pred tretím pretekom som v piatok podal elektrolyt, aby mali viacej sily – výsledok – iba dva holuby v prvej stovke a umiestnených menej ako 50 %,

- všetky mláďatá nasadené na posledný pretek v OZ CHPH,

- po prvýkrát účasť na komerčnom preteku Brno – z 21 nasadených iba 3 ks doleteli. Prvý z nich deň pred nasadením na pretek, za kŕdľom počas tréningu evidentne na ostatné holuby nestačil.

O mne

zde...